Projekt Funduszu Spójności „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”

W dniu 17 grudnia 2004 roku Komisji Europejska podjęła decyzję o przyznaniu pomocy w ramach Funduszu Spójności dla Projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”. Projekt ten miał na celu uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Miasta Łodzi poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej w Łodzi, a jego wartość wyniosła ok. 200 mln Euro.

Archiwalna strona projektu "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II", realizowanego w okresie grudzień 2004 - grudzień 2010.

Mapa projektu (PDF 3.7MB)

www.zainwestujwekologie.pl


Pobierz PDF

Kontakt

ŁSI


Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Piotrkowska 190
90 – 368 Łódź

NIP: 725-19-06-517
REGON: 100077301
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
KRS: 0000243066

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 1 035 100 000,00 ZŁ

tel.: +48 42 66 49 100
fax: +48 42 66 49 102

e-mail: sekretariat@lsi.net.pl