Edukacja ekologiczna

Jednym z istotnych zadań Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii łódzkiej infrastruktury

Prowadzimy ją na kilku poziomach:

Zrealizowaliśmy przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Łodzi, projekt edukacyjny dla dzieci z klas IV szkół podstawowych i najstarszych grup przedszkolnych pt. „Czysta woda, czyste miasto”. Do udziału w projekcie zostały zaproszone szkoły i przedszkola z rejonów, w których Spółka w ramach Projektu Funduszu Spójności „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” wybudowała sieć kanalizacyjną. W zajęciach warsztatowych stacjonarnych i plenerowych wzięło udział ponad 500 dzieci. Ostatnim etapem projektu był konkurs plastyczny dla dzieci biorących udział w zajęciach.

Konsekwentnie pracujemy nad uświadamianiem ludziom, jakie korzyści możemy odnieść starając się zagospodarować wody opadowe. Woda opadowa, czyli deszczówka, to najlepsze i nieodpłatne źródło wody dla działkowych i ogrodowych roślin. Może być również wykorzystywana do wielu prac technicznych, np. spłukiwania ścieżek, podlewania roślin, zasilania ogrodowej fontanny, a nawet spłukiwania toalet. Takie podejście pozwala zaoszczędzić nawet 50% wody pitnej – kosztownej ze względu na jej uzdatnianie i przesyłanie sieciami wodociągowymi, a także wpływać na poprawę jakości środowiska i naszego życia. Wiedzę tę staramy się propagować za pomocą strony internetowej www.deszczowka.info oraz poprzez inne bardzo różnorodne działania: m.in. uczestnictwo w konferencjach, seminariach oraz dystrybucję ulotek edukacyjnych wszędzie tam, gdzie mamy szansę na dotarcie z tą wiedzą do jak najszerszej rzeszy mieszkańców. 

Zapraszamy na stronę:
deszczowka.info - odpowiedzialne zarządzanie wodą opadową

 


Pobierz PDF

Kontakt

ŁSI


Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Piotrkowska 190
90 – 368 Łódź

NIP: 725-19-06-517
REGON: 100077301
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
KRS: 0000243066

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 1 035 100 000,00 ZŁ

tel.: +48 42 66 49 100
fax: +48 42 66 49 102

e-mail: sekretariat@lsi.net.pl