LSI

O nas

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
90-368 Łódź
ul. Piotrkowska 190
e-mail: sekretariat@lsi.net.pl
tel.: +48 42 66 49 100
fax: +48 42 66 49 102
NIP: 725-19-06-517
REGON:100077301
KRS: 0000243066
Wysokość kapitału zakładowego: 1 035 100 000,00 ZŁ
Spółka nie posiada oddziałów

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. jest Spółką  z ograniczoną odpowiedzialnością,  w której wyłącznym udziałowcem jest Miasto Łódź. Podstawowym zadaniem Spółki jest zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną będącą własnością ŁSI sp. z o.o. oraz infrastrukturą dzierżawioną od Miasta Łodzi. Zadanie to jest realizowane przez ŁSI sp. z o.o. poprzez wydzierżawianie i poddzierżawianie ww. majątku operatorom sieci: 

Kolejnym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych, których celem jest modernizacja oraz rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w celu podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrona środowiska w zakresie gospodarki wodno - ściekowej. Spółka jest podmiotem zadań publicznych powierzonych przez Miasto Łódź oraz tych, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Przedmiot działalności Spółki określa szczegółowo Akt założycielski ŁSI sp. z o.o.

#contact_form {display: none;}

Linki

Galeria

przejdź do galerii

Kontakt

ŁSI


Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Piotrkowska 190
90 – 368 Łódź

NIP: 725-19-06-517
REGON: 100077301
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
KRS: 0000243066

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 1 035 100 000,00 ZŁ

tel.: +48 42 66 49 100
fax: +48 42 66 49 102

e-mail: sekretariat@lsi.net.pl