Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na modernizację punktów pomiarowych

Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na modernizację punktów pomiarowych nr 204, 102/202, 118/218, 105, 113, 101/201 na magistralach wodociągowych w Łodzi.

Pobierz PDF

Kontakt

ŁSI


Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Piotrkowska 190
90 – 368 Łódź

NIP: 725-19-06-517
REGON: 100077301
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
KRS: 0000243066

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 989 820 000,00 zł

tel.: +48 42 66 49 100
fax: +48 42 66 49 102

e-mail: sekretariat@lsi.net.pl