Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Akwarelowej, Sasanek, Garnizonowej, Jagodnica, Graniowej, Synów Pułku i Rokicińskiej oraz przebudowę wodociągu w ulicy Treflowej wraz z przyłączami wodociągowymi.


Pobierz PDF

Kontakt

ŁSI


Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Piotrkowska 190
90 – 368 Łódź

NIP: 725-19-06-517
REGON: 100077301
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
KRS: 0000243066

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 1 035 100 000,00 ZŁ

tel.: +48 42 66 49 100
fax: +48 42 66 49 102

e-mail: sekretariat@lsi.net.pl