Program obszarowy wod-kan Ruda Pabianicka 1, etap II

Program obszarowy wod - kan Ruda Pabianicka 1, etap II

Cel:
Zwodociągowanie i skanalizowanie terenów o intensywnej zabudowie jednorodzinnej

Opis:
Program obejmuje teren południowych rejonów miasta o istniejącej i rozwijającej się zabudowie mieszkaniowej.
Teren ten ograniczają ulice: Pabianicka, Mierzejowa, Pogorzel i Wędkarska oraz rzeka Ner.

Lata realizacji:
2002-2011
etap I -2002-2006 zrealizowany przez Miasto
etap II- 2007-2011 realizowany jest przez ŁSI sp. z o.o. w ramach inwestycji własnych poza
Projektem "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II".

Program współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

W latach 2007 – 2011 zbudowano kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową w ulicach:

ULICA

ODCINEK

RODZAJ SIECI

REALIZACJA

Solankowa

od ul. Mierzejowej do pos. nr 11

kanalizacja sanitarna

2007

Nad Nerem

 od kol. VIII od ul. Zarzecznej

kanalizacja sanitarna

2007-2008

Nad Nerem

od ul. Nad Nerem w kier. ul. Farnej

kanalizacja sanitarna

2007-2008

Pozioma

od ul. Albańskiej do ul. Zarzecznej

kanalizacja sanitarna

2007-2008

Zarzeczna

od ul. Poziomej do ul. Nad Nerem

kanalizacja sanitarna

2007-2008

Pogorzel

od ul. Tczewskiej do ul. Mierzejowej

kanalizacja sanitarna

2008

Pogorzel

od pos. 8 do pos. 8e

kanalizacja sanitarna

2008

Tczewska

od ul. Kuźnickiej do ul. Ciechocińskiej

wodociąg

2008

Długa

od ul. Mierzejowej do pos. nr 3

kanalizacja sanitarna

2010-2011

Konna

od ul. Poziomej do ul. Mierzejowej

kanalizacja sanitarna

2010-2011

Kutrowa

od ul. Mierzejowej do pos. nr 3

kanalizacja sanitarna

2010-2011

Mierzejowa

od ul. Pabianickiej do ul. Konnej

kanalizacja sanitarna

2010-2011

Placowa

od ul. Mierzejowej do pos. nr 6

kanalizacja sanitarna

2010-2011

Pozioma

od ul. Albańskiej do ul. Konnej

kanalizacja sanitarna

2010-2011

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mierzejowej w Łodzi” dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.zainwestujwekologie.pl


Pobierz PDF

Kontakt

ŁSI


Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Piotrkowska 190
90 – 368 Łódź

NIP: 725-19-06-517
REGON: 100077301
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
KRS: 0000243066

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 1 035 100 000,00 ZŁ

tel.: +48 42 66 49 100
fax: +48 42 66 49 102

e-mail: sekretariat@lsi.net.pl