Program obszarowy wod-kan Zdrowie-Złotno, etap II

„Program obszarowy wod - kan Zdrowie-Złotno, etap II”

Cel: Zwodociągowanie i skanalizowanie terenów o intensywnej zabudowie jednorodzinnej

Opis: Program obejmował teren osiedla Zdrowie-Złotno o intensywnej zabudowie jednorodzinnej. Granice obszaru wyznaczały od południa ulice Konstantynowska, Biegunowa, Złotno od zachodu Traktorowa, Legnicka i Krańcowa od północy Rabatkowa, Słonecznikowa i Rąbieńska od wschodu Park Zdrowie i tereny przemysłowe.

Program współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Lata realizacji: 2002 - 2014
etap I - w latach 2002 - 2006 zrealizowany przez Miasto
etap II - w latach od 2007 realizowany przez ŁSI Sp. z o.o w ramach inwestycji własnych poza Projektem Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II.

W latach 2007-2014 zrealizowano:

REALIZACJA W 2007r.

ULICA

ODCINEK

RODZAJ SIECI

ROK REALIZACJI

Czołgistów

od ul. Krakowskiej do ul.Płatowcowej

kanalizacja sanitarna

2007/2008

Cyganka

od ist. koń. do ul.Spadochroniarzy

kanalizacja sanitarna

2007

Kwiatowa

od ul. Drużynowej do pos 9

kanalizacja sanitarna

2007

Obozowa

od ul. Podchorążych do ul.Boh. Monte Cassino

kanalizacja sanitarna

2007

Spadochroniarzy

od ul. Złotno do ul. Cyganki

kanalizacja sanitarna

2007

Traktorowa

od ul. Snopowej do ul.Pługowej

kanalizacja sanitarna

2007


REALIZACJA W 2008r.

ULICA

ODCINEK

RODZAJ SIECI

ROK REALIZACJI

Cyganka

od istn. końcówki do ul.Pionierskiej

wodociąg

2008

Biegunowa

od ul. Filareckiej do ul. Zakręt

kanalizacja sanitarna

2008

Biegunowa

od ul. Kusej do ul. Krańcowej

kanalizacja sanitarna

2008

Biegunowa

od ul. Zakręt do ul. Kusej

kanalizacja sanitarna

2008

Fizylierów

od ul. Złotno w kierunku ul.Czołgistów

kanalizacja sanitarna

2008

Fizylierów

od ul. Złotno w kierunku ul.Czołgistów

kanalizacja deszczowa

ŁSI+UMŁ 2008

Fizylierów

od ul. Czołgistów do pos 5

kanalizacja sanitarna

2008

Pionierska

od ul. Czołgistów do ul.Rowerowej

kanalizacja sanitarna

2008

Pionierska

od ul. Czołgistów do pos.9

kanalizacja sanitarna

2008

Pionierska

od ul. Namiotowej do pos.11

kanalizacja sanitarna

2008

Płatowcowa

od ul. Czołgistów do ul. Złotno

kanalizacja sanitarna

2008

Poniatowskiego

od ul. Złotno do ul. Parafialnej

kanalizacja sanitarna

2008

Poniatowskiego

od ul. Złotno do ul.Mundurowej

kanalizacja deszczowa

ŁSI+UMŁ 2008

Rzeszowska

od ul. Krakowskiej do istn. Końcówki

kanalizacja sanitarna

2008

Spadochroniarzy

od ul. Czołgistów do ul.Rowerowej

kanalizacja sanitarna

2008

Spadochroniarzy

od ul. Namiotowej do ul.Czołgistów

kanalizacja sanitarna

2008

Tobruk

od ul. Czołgistów do ul.Rowerowej

kanalizacja sanitarna

2008

Tobruk

od ul. Namiotowej do ul.Czołgistów

kanalizacja sanitarna

2008


REALIZACJA W LATACH 2009-2011.

ULICA

ODCINEK

RODZAJ SIECI

ROK REALIZACJI


Złotno, Liniowa

ul. Liniowa od włączenia do istniejącego kanału w ul.Liniowej do ul. Złotno

kanalizacja sanitarna

2010/2011Złotno od ul. Liniowej
do ul.Poniatowskiego


Złotno, Legnicka

ul. Legnicka od włączenia do ist. kanału do ul. Złotno

kanalizacja sanitarna

2010/2011


ul. Złotno na odcinku od ul.Legnickiej do ul. Liniowej.


Złotno

od włączenia do istniejącego kanału w ul. Legnickiej do ul.Poniatowskiego.

kanalizacja deszczowa

ŁSI+UMŁ 2010-2011REALIZACJA W LATACH 2011-2012.

ULICA

ODCINEK

RODZAJ SIECI

ROK REALIZACJI

Fizylierów

od ul. Spadochroniarzy do ul.Czołgistów

kanalizacja sanitarna

2011

Szeregowa

od ul. Złotno do ul.Rąbieńskiej

kanalizacja sanitarna

2011

Napoleońska

od ul. Złotno do ul.Podchorążych

kanalizacja sanitarna

2011

Zaporowa

od istn. Końcówki do ul.Złotno

kanalizacja sanitarna

2011

Minerska

od ul.Krańcowej na wsch

kanalizacja sanitarna

2011-2012

Zyndrama

od ul. Minerskiej do ul.Rokitny

kanalizacja sanitarna

2011-2012

Złotno

od kol.V do rz.Jasień

kanalizacja sanitarna

2011


REALIZACJA W LATACH 2013-2014.

Stare Złotno

od posesji nr 60 do granic miasta

kanalizacja sanitarna

2013-2014


Inwestycja oczekująca na realizację (dokumentacja opracowana bez pozwolenia na budowę)

Krańcowa

od ul.Rokitny do ul.Michałowicza

kanalizacja sanitarna

-

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szeregowej i Fizylierów w Łodzi” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Budowa kanalizacji deszczowej finansowana ze środków Miasta.

www.zainwestujwekologie.pl


Pobierz PDF

Kontakt

ŁSI


Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Piotrkowska 190
90 – 368 Łódź

NIP: 725-19-06-517
REGON: 100077301
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
KRS: 0000243066

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 1 035 100 000,00 ZŁ

tel.: +48 42 66 49 100
fax: +48 42 66 49 102

e-mail: sekretariat@lsi.net.pl