Łódź w Budowie - Buduj z Nami

W związku z planowanymi inwestycjami Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. tworzy bazę adresową firm świadczących usługi projektowe i wykonawcze w zakresie modernizacji oraz rozbudowy sieci wod-kan. Powstała baza adresowa firm pozwoli Spółce na systematyczne powiadamianie Wykonawców  o ogłoszonych przetargach na prace projektowe i roboty budowlane.

Zapraszamy firmy o ww. profilu działalności do  przesłania na adres wykonawcy@lsi.net.pl informacji teleadresowych wraz ze wskazaniem szczegółowego zakresu działalności firmy.

Zainteresowane podmioty przesyłając ww. informacje wyrażają zgodę na przechowywanie danych teleadresowych w bazie danych ŁSI sp. z o.o.  oraz ich przetwarzanie dla celów ŁSI sp. z o.o.
Pobierz PDF

Kontakt

ŁSI


Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Piotrkowska 190
90 – 368 Łódź

NIP: 725-19-06-517
REGON: 100077301
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
KRS: 0000243066

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 1 035 100 000,00 ZŁ

tel.: +48 42 66 49 100
fax: +48 42 66 49 102

e-mail: sekretariat@lsi.net.pl