Aktualności

Lista aktualności

Łódzka Spółka Infrastrukturalna inwestuje w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Zobacz, gdzie będą prowadzone prace w 2019 roku.

21-02-2019

Łódzka Spółka Infrastrukturalna w 2019 roku zrealizuje w mieście 77 inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych o łącznej wartości ponad 36 mln zł. Między innymi zostanie wybudowane ponad 9 km nowej sieci oraz zmodernizowane około 2 km już istniejącej. 

Budowa zupełnie nowej sieci pochłonie prawie 22 mln złotych, pozostała część kwoty to modernizacja sieci. Ze wszystkich 77 inwestycji prowadzonych w 2019 roku przez ŁSI aż 51 to prace nad kanalizacją. 

- Chcemy przy okazji pokazać łodzianom, gdzie będą prowadzone prace i gdzie można spodziewać się brygad remontowych. Ponadto nowe sieci wodociągowe, a przede wszystkim kanalizacja zamiast szamba to raczej podstawowe na dzisiejsze czasy wyzwanie cywilizacyjne. W sumie w tym roku chcemy wykonać 11,2 km sieci za 36,6 mln zł, a do roku 2021 zainwestujemy ponad 120 mln zł” – zapowiedział prezes Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Tomasz Piotrowski.

Jednym z przykładów bardzo ważnej modernizacji sieci, jest ul. Nawrot i prace, które ŁSI tutaj prowadziło i prowadzić będzie na jeszcze kilku odcinkach (najpierw od Sienkiewicza do Kilińskiego, a w kolejnym etapie od Kilińskiego do Kopcińskiego). Obydwa odcinki ul. Nawrot to około 1,5 km modernizowanej sieci, w tym 65 szt. modernizowanych przyłączy, natomiast koszt całej inwestycji to 5,5 mln zł. 

Ale modernizacja istniejącej sieci to tylko część inwestycji realizowanych przez ŁSI. Nowe nitki kanalizacyjne to przede wszystkim ogromny komfort dla mieszkańców, ale także dbałość o środowisko. 

Przykładem projektu, który skanalizuje część domostw, jest realizowana w tym roku długo wyczekiwana i zgłaszana przez mieszkańców inwestycja w ul. Zygmunta. Tam, na odcinku od ul. Kolumny do rzeki Olechówki, zbudowana zostanie kanalizacja deszczowa, wodociąg oraz kanalizacja sanitarna. Poprawi to znacznie komfort życia mieszkańców i – co równie ważne – uporządkuje gospodarkę wodno-ściekową na tym terenie. Budowa kanału sanitarnego w ulicy Zygmunta pozwoli w przyszłości skanalizować osiedle Wiskitno. Inwestycja ta jest także przykładem dobrej współpracy kilku różnych podmiotów, jakim są ŁSI, WGK i ZIM. Wartość inwestycji w części realizowanej przez ŁSI to ponad 7 mln zł. Projekt ten zakończy się w 2020 roku.

Kontakt

ŁSI


Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Piotrkowska 190
90 – 368 Łódź

NIP: 725-19-06-517
REGON: 100077301
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
KRS: 0000243066

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 1 035 100 000,00 ZŁ

tel.: +48 42 66 49 100
fax: +48 42 66 49 102

e-mail: sekretariat@lsi.net.pl