Łódzka Spółka
Infrastrukturalna Sp. z o.o.
90-368 Łódź
ul. Piotrkowska 190
tel. +48 42 66 49 100
fax: +48 42 66 49 102
Łódzka Spółka Infrastrukturalna to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów ma miasto Łódź. Spółka jest właścicielem infrastruktury wodno - kanalizacyjnej miasta, którą na podstawie umów ze Spółką eksploatuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi oraz Grupowa Oczyszczalnia Ścieków.

Numer KRS: 0000243066
NIP 7251906517
Wysokość kapitału zakładowego 917 880 000,00 PLN
Gmina Łódź posiada 100% udziałów Spółki

Adres siedziby Spółki: Łódź, ul. Piotrkowska 190

Organami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników.

  • Rada Nadzorcza, do której zadań należy między innymi sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, w składzie:

1.       Jarosław Bauc - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2.       Rafał Wójcik - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3.       Bogdan Osiński - Sekretarz Rady Nadzorczej

4.       Marian Laskowski - Członek Rady Nadzorczej

5.       Joanna Pustelnik-Jaźwiec - Członek Rady Nadzorcze

6.       Krzysztof Kacprzak - Członek Rady Nadzorczej

  • Zarząd, w składzie:

          Radosław Łuczak – Prezes Zarządu
 
Strona główna Mapa strony Poleć stronę
Copyright © by Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. 2007. All rights reserved. design by Projekt i wykonanie ORTOGRAFIKA ortografika

Poleć stronę "O ŁSI"

Adres email odbiorcy:
Adres email nadawcy:
Treść